Velkommen til

Ness & Fludal Advokatfirma AS


Vi tilbyr juridisk bistand til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter

Kontakt oss

Liv Fludal

advokat/partner MNA

Telefon: 938 87 219

E-post: liv@advokatnf.no

Liv


Advokat Liv Fludal jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med hovedvekt på familierett, strafferett, barnevern og arbeidsrett. Hun har mange års erfaring med foreldretvister og barnevernssaker.

 

Hun tar oppdrag som forsvarer, bistandsadvokat og saker med fri rettshjelp.

 

Hun er partner i Ness & Fludal Advokatfirma AS Liv, har drevet advokatpraksis og har omfattende erfaring fra offentlig sektor.

 

Liv er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett fra 1. januar 2023.

Pål Hamre Ness

advokat/partner MNA

Telefon: 900 83 780

E-post: pal@advokatnf.no

Pål


Advokat Pål Hamre Ness jobber innenfor de fleste av firmaets rettsområder, med hovedvekt på arv, skifte, vergemål og fremtidsfullmakt.

 

Han er partner i Ness & Fludal Advokatfirma AS, og har fra tidligere betydelig erfaring som fagansvarlig for arv- og skiftesaker hos vergemålsavdelingen i Statsforvalteren i Oslo og Viken.

 

Pål Hamre Ness har tidligere drevet advokatpraksis og har omfattende erfaring fra offentlig sektor.

Send oss en melding